DATUM:

 • sobota 17. 9. 2022

PROGRAM:

 • 8:30-9:30 – prezentace a registrace dětských závodů
 • 8:30-10:30 – prezentace a registrace tras 12 a 21 km na místě v případě nenaplnění kapacity
 • od 10:00 – start dětských závodů
 • vyhlášení dětských závodů
 • 11:00 – start závodu na 12 a 21 km
 • cca 14:00 – vyhlášení vítězů na 12 a 21 km a tombola

TRASA:

MÍSTO A PREZENTACE:

 • dostihové závodiště Lysá nad Labem
 • v areálu bude připraveno zázemí pro závodníky
  • parkování (50,- Kč/auto – bude vybíráno při příjezdu, prosíme, připravte si drobné)
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • vyhlášení výsledků
  • občerstvení a stánky partnerů

  KAPACITA ZÁVODU:

  • omezena na 500 účastníků

  REGISTRACE:

  KATEGORIE:

  • trasa „21 km“
   •  muži:
    • M20 – muži do 29 let
    • M30 – muži 30-39 let
    • M40 – muži 40-49 let
    • M50 – muži 50-59 let
    • M60 – muži nad 60 let
   • ženy:
    • Z20 – ženy do 29 let
    • Z30 – ženy 30-39 let
    • Z40 – ženy 40-49 let
    • Z50 – ženy nad 50 let
  • trasa „12 km“
   • muži
   • ženy
  • dětský závod
   • do 5 let včetně (ročníky 2017-2022, cca 200 m)
   • 6-8 let (ročníky 2014-2016, cca 400 m)
   • 9-11 let (ročníky 2011-2013, cca 1000 m)
  • vyhlašujeme:
   • první tři v každé kategorii na trase „21 km“ a první tři v mužích a ženách v absolutním pořadí na „12 km“
   • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
   • z účastníků obou závodů (Hruboskalský a Labský půlmaraton) vylosujeme na Labském půlmaratonu 3 výherce, kteří dostanou vouchery v hodnotě 3000,- Kč, 2000,- Kč nebo 1000,- Kč od generálního partnera Mizuno na nákup sportovního zboží

  PRAVIDLA ZÁVODU:

  • závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR – jsou to i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně!
  • závodíme v duchu fair play
  • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
  • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
  • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
  • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
  • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
  • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
  • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
  • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout start, závod zrušit nebo zvolit jiný termín; zaplacené startovné se v tom případě nevrací
  • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
  • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
  • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci
  • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

  GDPR:

  • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
  • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
  • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
  • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu – Mizuno

  INFORMACE:

  • labsky@pragueparkrace.cz