DATUM:

 • sobota 14. 9. 2024

MÍSTO:

 • dostihové závodiště Lysá nad Labem, https://mapy.cz/s/cubacasuna, GPS: 50.1935689N, 14.8130981E
 • parkování v areálu (50,- Kč/auto – bude vybíráno při příjezdu, prosíme, připravte si drobné)
 • vzdálenost na zastávku vlaku 2,5 km

PROGRAM:

 • 8:30-9:45 – prezentace a registrace dětských závodů
 • 8:30-10:30 – prezentace a registrace na místě (přihlášky na místě jen pokud nebude vyčerpána kapacita závodu)
 • 10:00 – start dětských závodů a následné vyhlášení
 • 11:00 – start závodu na 12 a 21 km
 • cca 14:00 – vyhlášení výsledků na 12 a 21 km a tombola

TRASA:

  ZÁZEMÍ:

  • v kempu bude pro závodníky připraveno:
   • start a cíl
   • stany pro převlékání
   • úschovna zavazadel
   • WC
   • vyhlášení výsledků a tombola
   • stánky s občerstvením

    REGISTRACE:

    KATEGORIE:

    • muži 21 km
     • M20 – muži do 29 let
     • M30 – muži 30-39 let
     • M40 – muži 40-49 let
     • M50 – muži nad 50 let
    • ženy 21 km
     • Z20 – ženy do 29 let
     • Z30 – ženy 30-39 let
     • Z40 – ženy 40-49 let
     • Z50 – ženy nad 50 let
    • muži 12 km
     • M30 – muži do 39 let
     • M40 – muži 40-49 let
     • M50 – muži nad 50 let
    • ženy 12 km
     • Z30 – ženy do 39 let
     • Z40 – ženy 40-49 let
     • Z50 – ženy nad 50 let
    • dětský závod
     • do 5 let včetně (ročníky 2019-2024, cca 200 m)
     • 6-8 let (ročníky 2016-2018, cca 400 m)
     • 9-11 let (ročníky 2013-2015, cca 1000 m)
    • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
    • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
    • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

       PRAVIDLA ZÁVODU:

       • závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR – jsou to i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně
       • závodíme v duchu fair play
       • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
       • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
       • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
       • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
       • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
       • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
       • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
       • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout start, závod zrušit nebo zvolit jiný termín; zaplacené startovné se v tom případě nevrací
       • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
       • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
       • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci
       • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

       GDPR:

       • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
       • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
       • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
       • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu

       INFORMACE:

       • labsky@pragueparkrace.cz