Při závodě se budeme řídit aktuálními opatřeními. Pokud se nic nezmění, tak bude platit, že vstupem do centra závodu každý účastník akce (závodník i doprovod) vyjadřuje, že splňuje všechny podmínky vyjmenované v nařízeních, opatřeních atp. Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších odpovědných orgánů pro účast na hromadné sportovní akci a je schopen toto prokázat při případné kontrole ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví. Splněním podmínek se aktuálně rozumí:

  • potvrzení o očkování (platné po 14 dnech od 2. dávky)
  • nebo potvrzení o testu (negativní antigenní ne starší než 3 dny, PCR test negativní – platí 7 dní od jeho absolvování)
  • nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 (platí max. 180 dní od počátku onemocnění)
Kategorie: Nezařazené