DATUM:

 • sobota 16. 9. 2023

MÍSTO:

 • dostihové závodiště Lysá nad Labem, https://mapy.cz/s/cubacasuna, GPS: 50.1935689N, 14.8130981E
 • parkování v areálu (50,- Kč/auto – bude vybíráno při příjezdu, prosíme, připravte si drobné)
 • vzdálenost na zastávku vlaku 2,5 km

PROGRAM:

 • 8:30-9:45 – prezentace a registrace dětských závodů
 • 8:30-10:30 – prezentace a registrace na místě (přihlášky na místě jen pokud nebude vyčerpána kapacita závodu)
 • 10:00 – start dětských závodů
 • vyhlášení dětských závodů
 • 11:00 – start závodu na 12 a 21 km
 • cca 14:00 – vyhlášení výsledků na 12 a 21 km a tombola

TRASA:

  ZÁZEMÍ:

  • v kempu bude pro závodníky připraveno:
   • start a cíl
   • stany pro převlékání
   • úschovna zavazadel
   • WC
   • vyhlášení výsledků a tombolu
   • stánky s občerstvením
   • rybník ke koupání a herní prvky pro děti v areálu kempu (na vlastní nebezpečí)

   KAPACITA ZÁVODU:

   • omezena na 500 účastníků

   REGISTRACE:

   KATEGORIE:

   • trasa „21 km“
    •  muži:
     • M20 – muži do 29 let
     • M30 – muži 30-39 let
     • M40 – muži 40-49 let
     • M50 – muži 50-59 let
     • M60 – muži nad 60 let
    • ženy:
     • Z20 – ženy do 29 let
     • Z30 – ženy 30-39 let
     • Z40 – ženy 40-49 let
     • Z50 – ženy nad 50 let
   • trasa „12 km“
    • muži
    • ženy
   • dětský závod
    • do 5 let včetně (ročníky 2018-2023, cca 200 m)
    • 6-8 let (ročníky 2015-2017, cca 400 m)
    • 9-11 let (ročníky 2012-2014, cca 1000 m)
   • vyhlašujeme:
    • vyhlašujeme první tři v každé kategorii na trati 21 km, první tři v absolutním pořadí v mužích a ženách na trati 12 km a první tři v dětských kategoriích (také všechny děti obdrží v cíli finisherskou medaili)
    • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů

   PRAVIDLA ZÁVODU:

   • závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR – jsou to i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně!
   • závodíme v duchu fair play
   • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
   • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
   • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
   • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
   • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
   • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
   • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
   • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout start, závod zrušit nebo zvolit jiný termín; zaplacené startovné se v tom případě nevrací
   • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
   • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
   • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci
   • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

   GDPR:

   • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
   • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
   • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
   • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu

   INFORMACE:

   • labsky@pragueparkrace.cz