DATUM:

 • sobota 11. 9. 2021

PROGRAM:

 • 8:30-10:30 – prezentace a registrace na místě v případě nenaplnění kapacity
 • 10:00 – start závodu na 12 km
 • 10:30 – start závodu na 21 km
 • cca 13:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASA:

MÍSTO A PREZENTACE:

 • dostihové závodiště Lysá nad Labem
 • v areálu bude připraveno zázemí pro závodníky
  • parkování
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • vyhlášení výsledků
  • občerstvení a stánky partnerů

KAPACITA ZÁVODU:

 • omezena na 500 účastníků

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • trasa 21 km
  •  muži:
   • M20 – muži do 29 let
   • M30 – muži 30-39 let
   • M40 – muži 40-49 let
   • M50 – muži 50-59 let
   • M60 – muži nad 60 let
  • ženy:
   • Z20 – ženy do 29 let
   • Z30 – ženy 30-39 let
   • Z40 – ženy 40-49 let
   • Z50 – ženy nad 50 let
 • trasa 12 km
  • muži
  • ženy
 • vyhlašujeme:
  • první tři v každé kategorii na trase 21 km a první tři v mužích a ženách v absolutním pořadí na 12 km
  • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR – jsou to i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně!
 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
 • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout start, závod zrušit nebo zvolit jiný termín; zaplacené startovné se v tom případě nevrací
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu – Mizuno

INFORMACE:

 • labsky@pragueparkrace.cz